Spine pathology

Lage rugpijn is een belangrijk gezondheidsprobleem; het wordt geschat dat tot 23% van alle gevallen van lage rugpijn chronisch worden. Meestal is een conservatieve behandeling aangewezen; chirurgie van de rug zal in de meeste gevallen aangewend worden in geval van bijkomende neurologische problemen. 

 

Spinale pathologie is zeer frequent in onze hedendaagse Westerse samenleving. Voornamelijk de degeneratieve aandoeningen van de wervelzuil komen vaak voor. De keuze van de behandeling is meestal niet eenvoudig, de keuze tussen een conservatieve houding en een operatie wordt steeds weloverwogen gemaakt. Indien gekozen wordt voor een operatie zal steeds de meest minimaal invasieve benadering verkozen worden die het probleem van de patiënt het beste aanpakt. Naast degeneratieve aandoeningen kan de wervelzuil ook aangetast worden door trauma, maar eveneens door tumorale pathologie.