Radiochirurgie

Radiochirurgie laat toe sommige intracraniële letsels te behandelen zonder de schedel te moeten openen. Novalis is één van de modernste technologieën in het domein van de bestraling en wordt, in samenwerking met de dienst radiotherapie, voornamelijk gebruikt voor de behandeling van intracraniële tumoren zoals kleine vestibulaire schwannomen (of acousticus neurinomen), meningeomen en hersenmetastasen. De nauwkeurigheid van deze behandelingsprocedure vermijdt schade te brengen aan het gezond hersenweefsel rondom het te behandelen letsel en vereist hiervoor het plaatsen van een stereotactisch kader op het hoofd. Deze technologie wordt ook toegepast bij vasculaire misvormingen in de hersenen met name  de arterio-veneuze misvormingen. Deze behandeling gebeurt onder locale verdoving op dagkliniek. Een multidsciplinaire consultatie « radiochirurgie » werd opgericht om  patiënten met dergelijke indicaties  te ontvangen.