[:nl]

Vasculaire Neurochirurgie

Hersenbloedingen vormen 10 tot 15% van alle beroertes en kunnen een belangrijke handicap veroorzaken. Vasculaire neurochirurgie vereist specifieke vaardigheden en de nieuwste technologie.

De vasculaire neurochirurgie behandelt ziekten van de bloedvaten van het centrale zenuwstelsel. De diagnose en behandeling van deze pathologieën vereist een nauwe samenwerking van verschillende disciplines. Dit kan het best gewaarborgd worden in grote, modern ingerichte centra. In het Universitair Ziekenhuis Brussel wordt het volledige scala aan vasculaire neurochirurgische ziekten behandeld na grondig overleg tussen de interventionele neuroradioloog, de radiotherapeut, de neuroloog en de neurochirurg .

Frequent behandelde neurovasculaire pathologieën

[:en]

Vascular Neurosurgery

Hemorrhagic strokes account for 10-15 % of strokes and can be a most disabling disease. Vascular neurosurgery requires highly qualified skills and newest technology.

 

Vascular Neurosurgery deals with surgically treatable disease in the areas of the brain as well as of the  spinal cord. The diagnosis and treatment of vascular diseases of the central nervous system requires close collaboration of several disciplines. This can be best ensured only in larger, modern equipped centers. In the Universitair Ziekenhuis Brussels the full range of vascular neurosurgical diseases are treated after thorough consultation between interventional neuroradiologist, radiotherapist and neurosurgeon.

In our neurovascular program we treat the following diseases

[:fr]

Vascular Neurosurgery

Hemorrhagic strokes account for 10-15 % of strokes and can be a most disabling disease. Vascular neurosurgery requires highly qualified skills and newest technology.

 

Vascular Neurosurgery deals with surgically treatable disease in the areas of the brain as well as of the  spinal cord. The diagnosis and treatment of vascular diseases of the central nervous system requires close collaboration of several disciplines. This can be best ensured only in larger, modern equipped centers. In the Universitair Ziekenhuis Brussels the full range of vascular neurosurgical diseases are treated after thorough consultation between interventional neuroradiologist, radiotherapist and neurosurgeon.

In our neurovascular program we treat the following diseases

[:de]

Vascular Neurosurgery

Hemorrhagic strokes account for 10-15 % of strokes and can be a most disabling disease. Vascular neurosurgery requires highly qualified skills and newest technology.

 

Vascular Neurosurgery deals with surgically treatable disease in the areas of the brain as well as of the  spinal cord. The diagnosis and treatment of vascular diseases of the central nervous system requires close collaboration of several disciplines. This can be best ensured only in larger, modern equipped centers. In the Universitair Ziekenhuis Brussels the full range of vascular neurosurgical diseases are treated after thorough consultation between interventional neuroradiologist, radiotherapist and neurosurgeon.

In our neurovascular program we treat the following diseases

[:]