Algemeen/Anatomie van de wervelzuil

De wervelzuil is opgebouwd uit 24 wervels: 7 cervicale, 12 thoracale en 5 lumbale wervels. Onder de lumbale wervels vinden we het heiligbeen (sacrum) en het staartbeentje (coccyx).

Elke wervel is zowel vooraan als achteraan verbonden met de volgende: vooraan door de tussenwervelschijf (discus), achteraan door de facetgewrichten en de ligamenten. Elke wervel vormt een ring; alle wervels samen vormen hierdoor een kanaal dat het ruggemerg en de spinale zenuwen bevat, op elk wervelniveau treden de zenuwen dan uit.

Ziekte van de wervelzuil kan leiden tot problemen van de wervelzuil zelf (vervorming, instabiliteit en/of pijn) maar ook tot neurologische symptomen door druk op de zenuwstructuren (pijn in het been door druk op een zenuw, verlies van kracht in de benen door druk op het ruggemerg, verlies van gevoel, verstoorde blaasfunctie, etc).

Ook door trauma kan de wervelzuil getroffen worden, zoals vaak het geval is bij verkeersongevallen maar eveneens bij sportongevallen of bij een val van grote hoogte.

Tumoren kunnen gelokaliseerd zijn in of rond de wervelzuil; ze kunnen ontstaan van de omgevende structuren, het bot van de wervel zelf, de dura mater (de huls rondom het ruggenmerg) of van de zenuwstructuren zelf (ruggemerg of spinale zenuwen).

Hetgeen het meets gezien wordt zijn echter de degeneratieve aandoeningen van de wervelzuil. Deze wordne vaak als ‘arthrose’ omschreven en kunnen slijtage behelzen van de tussenwervelschijf, de eindplaten van de wervels, de facetgewrichten of ligamenten die de wervel verbinden. De discus is een frequente oorzaak van problemen: chronische veranderingen in deze tussenwervelschijf kunne leiden tot chronische pijn, soms kan een plots ontstane scheur in de discus leiden tot een discusherniatie (uitstulping) die druk op de zenuw kan veroorzaken en dus pijn in het been.

Onze dienst neurochrirugie is in staat om alle verschillende ziekten die de wervelzuil kunnen aantasten te behandelen. Alle moderne technieken zijn ter beschikking en patiênten wordne op regelmatige basis opgevolgd. Voor de meer complexe gevallen is er een wekelijkse “Spine Unit” bijeenkomst die is samengesteld uit neurochirurgen, orthopedisten, artsen fysische geneeskunde, anesthesisten van de pijnkliniek en psychologen.  Deze multidisciplinaire aanpak is uniek in België.