Ziekten die gepaard gaan met bewegingsstoornissen

  • ziekte van Parkinson/dystonie

In eerste instantie kunnen de symptomen behandeld worden door het toedienen van medicijnen. Maar als de medicatie minder goed werkt of er treden teveel bijwerkingen van medicijnen op, dan kan er beroep gedaan worden op een hersenoperatie. Diepe hersenstimulatie is het type voorbeeld, waarbij bepaalde zeer goed uitgekozen hersendelen via elektrodes gestimuleerd kunnen worden.

Dit is een operatie waarbij de samenwerking tussen de neuroloog, neurochirurg en de patient zeer belangrijk is.

  • Spasticiteit:

Spasticiteit kan men niet zien als een ziekte op zich, maar als een symptoom van onderliggend neurologisch probleem. Het onderliggend probleem dient eerst behandeld te worden.

Aandoeningen die spasticiteit kunnen veroorzaken zijn:

  • beroerte
  • hersenverlamming
  • Traumatisch hersenletsel
  • Dwarslaesie
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)
  • Infecties en tumoren van het centrale zenuwstelsel

Indien de spasticiteit veralgemeend is kan er multidisciplinair (dwz in samenspraak met neuroloog, fysische geneesheer, orthopedist, revalidatie-arts) voorgesteld worden voor het plaatsen van een spasticiteitspomp (balcofen-pomp), waarbij medicatie via een catheter constant ingespoten wordt rondom het ruggenmerg.