Bepaalde vormen van (chronische) pijn

In het kader van pijn (acute en chronische pijn) kan er overgegaan worden naar meer specifieke pijnbestrijdingstechnieken:

  • Epidurale steroïde toediening

Bij een epidurale infiltratie injecteert de arts corticosteroïden en een verdovend geneesmiddel in de epidurale ruimte vlak bij de pijnlijke zenuw, met als doel de pijn te verminderen. Dit kan via posterieure weg gebeuren of via transforaminaal.

  • Zenuwblokkades

Overal in het lichaam, zowel onderhuids als dieper gelegen zijn er zenuwen. De mogelijk bestaat om deze zenuwen heel selectief (omkeerbaar) uit te schakelen. Dit heeft als doel de eerdere diagnose te bevestigen of te ontkrachten. Type voorbeelden binnen deze zenuwblokkades zijn: facetgewricht blokkades, n occipitalis infiltraties, n cuteneus femoris lateralis infiltraties, sacro-iliacale blokkades, blokkades van ganglion sfenopalatinum, stellatum, impar en Gasser, zenuwwortel blokkades en tussenwervel blokkades

  • Radiofrequente behandelingen

Om een langdurig effect te verkrijgen van de zenuwblokkades kan uiteindelijk over gegaan worden tot het opwarmen en hierdoor uitschakelen van een zenuw

  • Neuromodulatie

Neurostimulatie is een techniek ter behandeling van zenuwpijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van elektrische impulsen. Deze impulsen worden via een zogenaamde elektrode doorgegeven aan het ruggenmerg of in sommige gevallen aan de hersenen. Door stimulatie van bepaalde gebieden van hersenen of ruggenmerg kan chronische zenuwpijn onderdrukt worden

  • Pijnpomp

Bij intraspinale toediening (d.i. rechtsreeks in het ruggenmergvocht) van pijnstillende medicatie, wordt deze medicatie dicht bij zijn plaats van werking gebracht. Hierdoor wordt een belangrijke dosisvermindering en een betere kwaliteit van pijnbestrijding beoogd.

  • Zenuwdestructie technieken

Pijnprikkels worden via gekende zenuwbanen gebracht tot in de hersenen. Indien deze zenuwbanen onderbroken worden via een operatie kan de pijn onder controle gehouden worden. Deze technieken zijn onomkeerbaar. Type voorbeelden zijn de chordotomie, DREZotomie enz.