Algemeen/Anatomie van de wervelzuil

[:nl]

De wervelzuil is opgebouwd uit 24 wervels: 7 cervicale, 12 thoracale en 5 lumbale wervels. Onder de lumbale wervels vinden we het heiligbeen (sacrum) en het staartbeentje (coccyx).

Elke wervel is zowel vooraan als achteraan verbonden met de volgende: vooraan door de tussenwervelschijf (discus), achteraan door de facetgewrichten en de ligamenten. Elke wervel vormt een ring; alle wervels samen vormen hierdoor een kanaal dat het ruggemerg en de spinale zenuwen bevat, op elk wervelniveau treden de zenuwen dan uit.

Ziekte van de wervelzuil kan leiden tot problemen van de wervelzuil zelf (vervorming, instabiliteit en/of pijn) maar ook tot neurologische symptomen door druk op de zenuwstructuren (pijn in het been door druk op een zenuw, verlies van kracht in de benen door druk op het ruggemerg, verlies van gevoel, verstoorde blaasfunctie, etc).

Ook door trauma kan de wervelzuil getroffen worden, zoals vaak het geval is bij verkeersongevallen maar eveneens bij sportongevallen of bij een val van grote hoogte.

Tumoren kunnen gelokaliseerd zijn in of rond de wervelzuil; ze kunnen ontstaan van de omgevende structuren, het bot van de wervel zelf, de dura mater (de huls rondom het ruggenmerg) of van de zenuwstructuren zelf (ruggemerg of spinale zenuwen).

Hetgeen het meets gezien wordt zijn echter de degeneratieve aandoeningen van de wervelzuil. Deze wordne vaak als ‘arthrose’ omschreven en kunnen slijtage behelzen van de tussenwervelschijf, de eindplaten van de wervels, de facetgewrichten of ligamenten die de wervel verbinden. De discus is een frequente oorzaak van problemen: chronische veranderingen in deze tussenwervelschijf kunne leiden tot chronische pijn, soms kan een plots ontstane scheur in de discus leiden tot een discusherniatie (uitstulping) die druk op de zenuw kan veroorzaken en dus pijn in het been.

Onze dienst neurochrirugie is in staat om alle verschillende ziekten die de wervelzuil kunnen aantasten te behandelen. Alle moderne technieken zijn ter beschikking en patiênten wordne op regelmatige basis opgevolgd. Voor de meer complexe gevallen is er een wekelijkse “Spine Unit” bijeenkomst die is samengesteld uit neurochirurgen, orthopedisten, artsen fysische geneeskunde, anesthesisten van de pijnkliniek en psychologen.  Deze multidisciplinaire aanpak is uniek in België.

[:en]

De wervelzuil is opgebouwd uit 24 wervels: 7 cervicale, 12 thoracale en 5 lumbale wervels. Onder de lumbale wervels vinden we het heiligbeen (sacrum) en het staartbeentje (coccyx).

Elke wervel is zowel vooraan als achteraan verbonden met de volgende: vooraan door de tussenwervelschijf (discus), achteraan door de facetgewrichten en de ligamenten. Elke wervel vormt een ring; alle wervels samen vormen hierdoor een kanaal dat het ruggemerg en de spinale zenuwen bevat, op elk wervelniveau treden de zenuwen dan uit.

Ziekte van de wervelzuil kan leiden tot problemen van de wervelzuil zelf (vervorming, instabiliteit en/of pijn) maar ook tot neurologische symptomen door druk op de zenuwstructuren (pijn in het been door druk op een zenuw, verlies van kracht in de benen door druk op het ruggemerg, verlies van gevoel, verstoorde blaasfunctie, etc).

Ook door trauma kan de wervelzuil getroffen worden, zoals vaak het geval is bij verkeersongevallen maar eveneens bij sportongevallen of bij een val van grote hoogte.

Tumoren kunnen gelokaliseerd zijn in of rond de wervelzuil; ze kunnen ontstaan van de omgevende structuren, het bot van de wervel zelf, de dura mater (de huls rondom het ruggenmerg) of van de zenuwstructuren zelf (ruggemerg of spinale zenuwen).

Hetgeen het meets gezien wordt zijn echter de degeneratieve aandoeningen van de wervelzuil. Deze wordne vaak als ‘arthrose’ omschreven en kunnen slijtage behelzen van de tussenwervelschijf, de eindplaten van de wervels, de facetgewrichten of ligamenten die de wervel verbinden. De discus is een frequente oorzaak van problemen: chronische veranderingen in deze tussenwervelschijf kunne leiden tot chronische pijn, soms kan een plots ontstane scheur in de discus leiden tot een discusherniatie (uitstulping) die druk op de zenuw kan veroorzaken en dus pijn in het been.

Onze dienst neurochrirugie is in staat om alle verschillende ziekten die de wervelzuil kunnen aantasten te behandelen. Alle moderne technieken zijn ter beschikking en patiênten wordne op regelmatige basis opgevolgd. Voor de meer complexe gevallen is er een wekelijkse “Spine Unit” bijeenkomst die is samengesteld uit neurochirurgen, orthopedisten, artsen fysische geneeskunde, anesthesisten van de pijnkliniek en psychologen.  Deze multidisciplinaire aanpak is uniek in België.

[:fr]

The vertebral column is made up of 24 vertebrae: 7 cervical vertebrae, 12 thoracic and 5 lumbar vertebrae. Below the lumbar vertebrae there are the sacrum en coccyx.

Each vertebra is connected to the next anteriorly and posteriorely; anteriorly by the intervertebral disc, posteriorly by the facet joints and ligaments. Every vertebra forms a ring, all the vertebrae stacked on top of the other form a canal that contains the spinal cord/spinal nerves; with spinal nerves exiting at each level.

Pathology of the vertebral column can lead to either problems of the spine itself (deformation, instability and/or axial pain) but also to neurological symptoms due to compression of the neural structures (pain in the leg due to compression of the nerve, loss of strength in the legs due to compression of the spinal cord, loss of sensibility, distrubed bladder function, etc).

The vertebral column can be affected by trauma as is often the case in car accidents, but also sports injuries or falls from great height.

Tumors can be located in or around the vertebral column; they can arise from surrounding structures, the bone of the vertebrae itself, the dura mater (covering of the spinal cord) or the neural structures themselves (spinal cord or spinal nerves)

Most often, however, we see degenerative diseases of the spine. These degenerative changes are often called “arthrosis” but can relate to degenerative changes in the disc, the bony endplates of the vertebrae, the facetjoints or ligaments connecting the different vertebrae to one another. The disc is a frequent site of pathology, sometimes chronic degeneration leads to chronic pain; sometimes an acute rupture of the disc can cause a disc herniation that can then lead to compression of the nerve.

Our neurosurgical unit is able to take care of all different pathologies affecting the spine. We dispose of all modern techniques that are state of the art today and patients are carefully followed up on a regular basis. All complex cases are discussed on a regular basis in our “Spine unit”, which is composed of neurosurgeons, orthopedic surgeons, physiotherapists, pain therapists and psychologists. This multidisciplinary cooperation is unique in Belgium.

[:de]

The vertebral column is made up of 24 vertebrae: 7 cervical vertebrae, 12 thoracic and 5 lumbar vertebrae. Below the lumbar vertebrae there are the sacrum en coccyx.

Each vertebra is connected to the next anteriorly and posteriorely; anteriorly by the intervertebral disc, posteriorly by the facet joints and ligaments. Every vertebra forms a ring, all the vertebrae stacked on top of the other form a canal that contains the spinal cord/spinal nerves; with spinal nerves exiting at each level.

Pathology of the vertebral column can lead to either problems of the spine itself (deformation, instability and/or axial pain) but also to neurological symptoms due to compression of the neural structures (pain in the leg due to compression of the nerve, loss of strength in the legs due to compression of the spinal cord, loss of sensibility, distrubed bladder function, etc).

The vertebral column can be affected by trauma as is often the case in car accidents, but also sports injuries or falls from great height.

Tumors can be located in or around the vertebral column; they can arise from surrounding structures, the bone of the vertebrae itself, the dura mater (covering of the spinal cord) or the neural structures themselves (spinal cord or spinal nerves)

Most often, however, we see degenerative diseases of the spine. These degenerative changes are often called “arthrosis” but can relate to degenerative changes in the disc, the bony endplates of the vertebrae, the facetjoints or ligaments connecting the different vertebrae to one another. The disc is a frequent site of pathology, sometimes chronic degeneration leads to chronic pain; sometimes an acute rupture of the disc can cause a disc herniation that can then lead to compression of the nerve.

Our neurosurgical unit is able to take care of all different pathologies affecting the spine. We dispose of all modern techniques that are state of the art today and patients are carefully followed up on a regular basis. All complex cases are discussed on a regular basis in our “Spine unit”, which is composed of neurosurgeons, orthopedic surgeons, physiotherapists, pain therapists and psychologists. This multidisciplinary cooperation is unique in Belgium.

[:]