Afwijkingen van de vorm van de schedel

Craniosynostose

Craniosynostose is een misvorming van de schedel die veroorzaakt wordt door het prematuur sluiten van één of meerdere schedelnaden. Het risico op een verhooging van de intracraniële druk is de voornaamste indicatie voor chirurgie. Deze verhoogde druk kan blindheid en psychomotorische achterstand veroorzaken. Het risico is specifiek verhoogd in geval van genetische syndromen waar meerdere schedelnaden betrokken zijn. In de meeste gevallen gaat het echter om een geïsoleerde premature sluiting van één schedelnaad die enkel cosmetische gevolgen heeft.

Een onschuldig probleem dat vaak verkeerd geinterpreteerd wordt, is de positionele plagiocefalie. Hierbij wordt de schedel vervormd door het hoofdje van de baby vaak op dezelfde plaats te positioneren.