[:nl]

Caverneuze hemangiomen of cavernomen zijn misvormingen die bestaan uit een kluwen van haarvaten. De meeste cavernomen zijn erg klein, maar hebben een neiging tot herhaalde kleine (micro)bloedingen.
Een klinisch significante bloeding komt voor bij ongeveer één op de vijf patiënten . Het risico op bloeding is naar schatting 0,5 tot 1 procent . Dit risico neemt toe als er reeds een bloeding is geweest . De symptomen zijn afhankelijk van de locatie van het cavernoom en kan van hoofdpijnklachten, tot epileptische aanvallen of neurologische gebreken zoals verlamming of gevoelloosheid variëren.
De enige behandelingsmodaliteit voor cavernomen is chirurgische verwijdering van de laesie . Vooral bij diepliggende cavernomen is een nauwkeurige preoperatieve planning met behulp van magnetische resonantie beeldvorming ( MRI ) nodig . Onze afdeling is ook uitgerust met alle benodigde moderne technische hulpmiddelen, zoals een chirurgische microscoop, intra-operatieve echografie, neuronavigatie en intraoperative neuromonitoring om de operatie zo veilig mogelijk in kritieke regio’s uit te voeren.

[:en]

Cavernomas are circumscribed lesion with thick packed, thin-walled vascular cavities. Most cavernomas are very small. They have a tendency for repeated minor bleedings.

A clinically significant bleeding occurs in about one out of five patients. The risk of bleeding is estimated to be 0.5 to 1 percent. This risk is increased according to the literature, if the cavernoma has previously bled.  The symptoms depend on the location of the cavernoma and can be epileptic seizures or neurological deficits such as paralysis or numbness.

The only treatment modality for cavernomas is surgical removal of the lesion. Especially in deep-seated cavernomas an accurate preoperative planning using magnetic resonance imaging (MRI) is necessary. Our department is also equipped with all necessary modern technical tools such as a surgical microscope, intraoperative ultrasound, neuronavigation and intraoperative neuromonitoring in order to make the operation as safe as possible in critical regions.

[:fr]

Cavernomas are circumscribed lesion with thick packed, thin-walled vascular cavities. Most cavernomas are very small. They have a tendency for repeated minor bleedings.

A clinically significant bleeding occurs in about one out of five patients. The risk of bleeding is estimated to be 0.5 to 1 percent. This risk is increased according to the literature, if the cavernoma has previously bled.  The symptoms depend on the location of the cavernoma and can be epileptic seizures or neurological deficits such as paralysis or numbness.

The only treatment modality for cavernomas is surgical removal of the lesion. Especially in deep-seated cavernomas an accurate preoperative planning using magnetic resonance imaging (MRI) is necessary. Our department is also equipped with all necessary modern technical tools such as a surgical microscope, intraoperative ultrasound, neuronavigation and intraoperative neuromonitoring in order to make the operation as safe as possible in critical regions.

[:de]

Cavernomas are circumscribed lesion with thick packed, thin-walled vascular cavities. Most cavernomas are very small. They have a tendency for repeated minor bleedings.

A clinically significant bleeding occurs in about one out of five patients. The risk of bleeding is estimated to be 0.5 to 1 percent. This risk is increased according to the literature, if the cavernoma has previously bled.  The symptoms depend on the location of the cavernoma and can be epileptic seizures or neurological deficits such as paralysis or numbness.

The only treatment modality for cavernomas is surgical removal of the lesion. Especially in deep-seated cavernomas an accurate preoperative planning using magnetic resonance imaging (MRI) is necessary. Our department is also equipped with all necessary modern technical tools such as a surgical microscope, intraoperative ultrasound, neuronavigation and intraoperative neuromonitoring in order to make the operation as safe as possible in critical regions.

[:]