Arterioveneuze malformatie

[:nl]

Vanuit het hart vertrekt zuurstofrijk bloed onder hoge druk door slagaders naar een orgaan (in casu de hersenen), na zuurstofuitwisseling over kleine ‘filters’ (capillair bed), keert het bloed onder lage druk via aders terug naar de longen, om aldaar opnieuw zuurstof op te nemen.
Arterioveneuze misvormingen (ook wel angiomen genoemd) zijn aangeboren afwijkingen, waarbij deze ‘filters’ ontbreken. Hierdoor stroomt bloed onder hoge druk vanuit een slagader rechtstreeks in een ader. Aangezien aders in tegenstelling tot slagaders een dunne wand hebben, worden ze door deze hoge bloeddruk geleidelijk aan opgeblazen tot verwijde gekronkelde ‘spataders’ met risico op ruptuur.

Arterioveneuze malformaties (AVM) kunnen symptomatisch worden wanneer ze bloeden. Het risico op een bloeding bedraagt ongeveer 2% per jaar. Een AVM dat niet gebloed heeft kan soms ook aanleiding geven tot epileptische aanvallen, hoofdpijn of neurologische uitval.
AVM’s worden, net zoals aneurysmata (LINK) vaak incidenteel aangetroffen op MRI’s uitgevoerd voor een ander doel.

Als een AVM wordt gediagnosticeerd bij een patiënt wordt dit in een interdisciplinair centrum met gespecialiseerde apparatuur en personeel besproken. Mogelijke behandelingsmethoden zijn: microchirurgische verwijdering, endovasculaire embolisatie en bestraling/radiotherapie. Soms wordt een combinatie van deze behandelingsmodaliteiten ingezet. De optimale behandeling is afhankelijk van de structurele en anatomische karakteristieken van het AVM enerzijds en de symptomatology anderzijds.

[:en]

The arteries carry oxygenated blood to an organ, in this case the brain. The veins carry blood from the used again after the oxygen exchange on small vessels called capillary bed, took place. Arteriovenous malformations (formerly also called Angiomas) are inborn lesions which lack this exchange of oxygen. The blood flows through a short-circuit (nidus) directly from an artery to a vein.

Most often arteriovenous malformations (AVMs) become symptomatic by intracerebral hemorrhage. The risk of bleeding is about 2% per year. Other possible symptoms include seizures, headache and neurologic deficits. AVMs are frequently detected by coincidence on MRIs that have been done for another purpose.

If an AVM is diagnosed in a patient, preventive therapy should be discussed to eliminate the risk of bleeding. An interdisciplinary center with specialized equipment and personnel is a prerequisite to offer patients optimized treatment.

The different treatment methods include: microsurgical removal, endovascular embolization using a catheter and Radiation. Sometimes a combination of these therapies is necessary. The optimal therapy depends on the structural and anatomical conditions of the angioma one hand, and the symptoms on the other.

[:fr]

The arteries carry oxygenated blood to an organ, in this case the brain. The veins carry blood from the used again after the oxygen exchange on small vessels called capillary bed, took place. Arteriovenous malformations (formerly also called Angiomas) are inborn lesions which lack this exchange of oxygen. The blood flows through a short-circuit (nidus) directly from an artery to a vein.

Most often arteriovenous malformations (AVMs) become symptomatic by intracerebral hemorrhage. The risk of bleeding is about 2% per year. Other possible symptoms include seizures, headache and neurologic deficits. AVMs are frequently detected by coincidence on MRIs that have been done for another purpose.

If an AVM is diagnosed in a patient, preventive therapy should be discussed to eliminate the risk of bleeding. An interdisciplinary center with specialized equipment and personnel is a prerequisite to offer patients optimized treatment.

The different treatment methods include: microsurgical removal, endovascular embolization using a catheter and Radiation. Sometimes a combination of these therapies is necessary. The optimal therapy depends on the structural and anatomical conditions of the angioma one hand, and the symptoms on the other.

[:de]

The arteries carry oxygenated blood to an organ, in this case the brain. The veins carry blood from the used again after the oxygen exchange on small vessels called capillary bed, took place. Arteriovenous malformations (formerly also called Angiomas) are inborn lesions which lack this exchange of oxygen. The blood flows through a short-circuit (nidus) directly from an artery to a vein.

Most often arteriovenous malformations (AVMs) become symptomatic by intracerebral hemorrhage. The risk of bleeding is about 2% per year. Other possible symptoms include seizures, headache and neurologic deficits. AVMs are frequently detected by coincidence on MRIs that have been done for another purpose.

If an AVM is diagnosed in a patient, preventive therapy should be discussed to eliminate the risk of bleeding. An interdisciplinary center with specialized equipment and personnel is a prerequisite to offer patients optimized treatment.

The different treatment methods include: microsurgical removal, endovascular embolization using a catheter and Radiation. Sometimes a combination of these therapies is necessary. The optimal therapy depends on the structural and anatomical conditions of the angioma one hand, and the symptoms on the other.

[:]