[:nl]

Een hoog energetisch trauma kan leiden tot fracturen of luxaties van de cervicale, thoracale en/of lumbale wervelzuil. De beslissing om al dan niet te opereren hangt af van de stabiliteit van de wervelzuil en of er al dan niet compressie bestaat van de zenuwstructuren (spinale zenuwen en/of ruggemerg). Een verlies van de stabiliteit door het trauma zal vereisen dat er een stabilisatie-operatie gebeurt waarbij schroeven en staven wordne gebruikt om de wervels aan elkaar te fixeren. Druk op de zenuwstructuren vereist een decompressie met het verwijderen van de fragmenten die deze compressie veroorzaken.

In geval de beslissing tot operatief ingrijpen is genomen zal een nauwgezette multidisciplinaire evaluatie gebeuren om te beslissen welk type ingreep zal worden aangewend. Het doel van de operatie is om de best mogelijke resultaten te bekomen (stabilisatie en/of decompressie) met de minst invasieve techniek mogelijk. Onze dienst is vertrouwed met zowel de open techniek als de minimaal invasieve technieken, de keuze zordt gemakat afhaneklijk van welke operatie best geschikt is voor de patiënt.

[:en]

A high velocity trauma can lead to fractures or luxations of the cervical, thoracic and/or lumbar spine. The decision to operate or not depends on whether or not the stabilty of the vertebral column is maintained and whether or not there is compression of  the neural structures (spinal cord or nerves). Loss of stability will necessitate stabilisation, oftentimes with the use of screws and rods to fix the vertebrae to one another. Compression of the neural structures require decompression with removal of the fragments that are causing the compression.

In case the decision to operate is made, a careful interdisciplinary evaluation will follow in order to decide on the technique that will be used. The goal of the surgery will be to obtain best results (decompression and/or stabilisation) with the most minimal approach possible. Our department is familiar with open and minimal invasive technques, the decision depends on what technique is best suited for the individual patient.

[:fr]

A high velocity trauma can lead to fractures or luxations of the cervical, thoracic and/or lumbar spine. The decision to operate or not depends on whether or not the stabilty of the vertebral column is maintained and whether or not there is compression of  the neural structures (spinal cord or nerves). Loss of stability will necessitate stabilisation, oftentimes with the use of screws and rods to fix the vertebrae to one another. Compression of the neural structures require decompression with removal of the fragments that are causing the compression.

In case the decision to operate is made, a careful interdisciplinary evaluation will follow in order to decide on the technique that will be used. The goal of the surgery will be to obtain best results (decompression and/or stabilisation) with the most minimal approach possible. Our department is familiar with open and minimal invasive technques, the decision depends on what technique is best suited for the individual patient.

[:de]

A high velocity trauma can lead to fractures or luxations of the cervical, thoracic and/or lumbar spine. The decision to operate or not depends on whether or not the stabilty of the vertebral column is maintained and whether or not there is compression of  the neural structures (spinal cord or nerves). Loss of stability will necessitate stabilisation, oftentimes with the use of screws and rods to fix the vertebrae to one another. Compression of the neural structures require decompression with removal of the fragments that are causing the compression.

In case the decision to operate is made, a careful interdisciplinary evaluation will follow in order to decide on the technique that will be used. The goal of the surgery will be to obtain best results (decompression and/or stabilisation) with the most minimal approach possible. Our department is familiar with open and minimal invasive technques, the decision depends on what technique is best suited for the individual patient.

[:]