Degeneratieve aandoeningen

Degeneratieve afwijkingen van de wervelzuil – discushernia – spinaal kanaalstenose
Degeneratie – slijtage – van de wervelzuil kan de tussenwervelschijf aantasten maar eveneens de facetgewrichten, die dan hypertrofisch en pijnlijk worden, en de ligamenten. De tussenwervelschijf (discus) bestaat uit een centrale gelatineuze kern die omgeven wordt door concentrische ringen van fibreus weefsel. Chronische veranderingen in de discus zijn mogelijk hetgeen kan leiden tot verlies van discushoogte maar ook tot uitstulpen (bulging) van delen van de discus. Het bindweefsel dat deze kern omgeeft kan ook acuut scheuren, hetgeen leidt tot een discushernia die een plotse druk kan geven op de zenuw en hierdoor pijn, verminderde sensibiliteit en zelfs verlamming kan veroorzaken in het gebied dat door deze zenuw wordt bezenuwd.
De facetgewrichten zijn achteraan gelokaliseerd en hebben gelijkaardige karakteristieken aan andere gewrichten in het lichaam. Net als andere gewrichten kunnen ze degeneratieve veranderingen ondergaan waarbij er verlies van kraakbeen optreedt (met pijn tot gevolg) en overgroei (hypertrofie) van het omgevende bot. Dit hypertrofische bot kan eveneens druk op de zenuwen veroorzaken.
Ook de ligamenten kunnen sterk hypertrofisch worden en hierdoor dan druk veroorzaken met dezelfde problemen tot gevolg.

Behandeling

De behandeling van pijn in het been of in de rug ten gevolge van degeneratieve ziekte van de wervelzuil hangt voornamelijk af van of de aandoening acuut of chronisch is en of er enkel een geïsoleerd degeneratief lijden bestaat (bijvoorbeeld een discushernia) of de slijtage meer uitgebreid is.
Conservatieve behandeling (rust, medicatie, kinesitherapie) is vaak de eerste keuze behandeling zolang medicatie er in slaagt om de pijn onder controle te houden en zolang er geen tekens van verlamming bestaan.
Wanneer de conservatieve behandeling faalt, kunnen injecties rondom de zenuw of de zak met zenuwen, of ter hoogte van de facetgewrichten gegeven worden om de pijnsymptomen te doen verminderen.
De operatieve behandeling wordt aangeboden in geval de conservatieve behandeling faalt of in geval de zenuw tekens vertoont van belangrijke verdrukking (aanhoudende belangrijke pijn in het betrokken lidmaat en/of tekens van verlamming). Welke heelkundige ingreep wordt gekozen is afhankelijk van waar de bron van het probleem zich bevindt, en kan gaan van het minimaal invasief verwijderen van een discushernia tot een open fixatie met verwijderen van de volledige tussenwervelschijf en facetgewrichten en complete decompressie van de zenuwen. Onze dienst is vertrouwd met alle verschillende behandelingenvan spinale pathologie; de gekozen ingreep zal deze zijn die op de minst invasief mogelijke manier de ziekte van de patiënt het best aanpakt.