Spasticiteit

Spasticiteit is een niet-beheersbare spierkramp, die pijn kan veroorzaken en de beweging belemmeren. De basisbehandeling voor spasticiteit is fysiotherapie.

De lokale toediening van botulinum toxine is een werkwijze die kan worden gebruikt bij focale en regionale spasmen. De medische behandeling met baclofen wordt eerst oraal toegediend, maar kan ook intrathecaal worden toegediend (in de durale zak die het ruggenmerg omvat). Daartoe wordt een pomp chirurgisch geïmplanteerd onder de huid die continu het medicijn in het cerebrospinale vocht injecteert.