Aangeboren afwijkingen van de hersenen en hersenvliezen

[:nl]

Arachnoidale cysten

Arachnoidale cysten zijn collecties van cerebrospinal vocht tussen de zachte hersenvliezen., het zogenaamde arachnoid. Deze cysten kunnen een expansief effect hebben en druk veroorzaken op het omliggende hersenweefsel. Dit kan soms leiden tot een obstructie van de normale circulatie van het cerebrospinaal vocht. Indien een arachnoidale cyste symptomatisch wordt kan deze epilepsie , hoofdpijn of eventueel tekens van hydrocefalie veroorzaken.

In geval van een symptomatische arachnoïdale cyste is een operatieve ingreep mogelijk. Endoscopische of microchirurgische fenestratie in de wand van de cyste zal dan de normale circulatie van cerbrospinaal vocht herstellen.

 

Chiari malformatie

Een Chiari malformatie is een misvorming van de achterste schedelgroeve waardoor deze te klein is. Hierdoor gaan de cerebellaire tonsillen te diep in het spinaal kanaal uitpuilen, hetgeen men een Chiari type 1 malformatie noemt. Bij een meer complexe vorm, namelijk Chiari type 2 malformatie, wordt bijkomend een meningomyelocoele aangetroffen.

Als gevolg van deze misvorming kan een zogenaamde syringomyelie optreden (vorming van een cyste in het ruggenmerg, gevuld met cerebrospinal vocht). Deze kan leiden tot neurologische symptomen.

Dandy Walker malformatie

De Dandy Walker misvorming is een ontwikkelingsstoornis van een deel van de kleine hersenen. Het vierde ventrikel komt vergroot voor. De Dandy Walker malformatie gaat vaak gepaard met hydrocefalie.

[:en]

Arachnoid cyst

Arachnoid cysts are collections of cerebrospinal fluid between the soft meninges (fine surrounding layers of the brain), the so-called arachnoid leaves. This cyst may have an expansive effect and impose pressure on the neighbouhring brain and sometimes lead to an obstruction of the normal circulation of the cerebrospinal fluid. This causes symptoms such as epilepsy, headaches or even hydrocephalus.

In case of such symptomatic arachnoid cysts, surgical treatment is necessary. Endoscopic or microsurgical fenestration of the cyst will restore the normal CSF circulation.

 

Chiari malformation

Chiari malformation is a deformity of the posterior fossa which is too small. The Tentorium cerebelli stands steeply, and the cerebellar tonsils reach too deeply into the spinal canal (Chiari type I). A more complex form (Chiari type II) is encountered in association with a meningomyelocele.

Result of this malformation can be the so-called syringomyelia (an expansice cystic formation within the medulla, filled with cerebrospinal fluid) and also may result in neurological symptoms.

 

 

Dandy Walker malformation

The Dandy Walker malformation is a developmental disorder with hypoplasia of the cerebellar vermis and of the medial aspects of the cerebellar hemispheres. The fourth ventricle impresses here as a huge cyst. The Dandy Walker malformation often occurs together with hydrocephalus.

Encephalocele

[:fr]

Arachnoid cyst

Arachnoid cysts are collections of cerebrospinal fluid between the soft meninges (fine surrounding layers of the brain), the so-called arachnoid leaves. This cyst may have an expansive effect and impose pressure on the neighbouhring brain and sometimes lead to an obstruction of the normal circulation of the cerebrospinal fluid. This causes symptoms such as epilepsy, headaches or even hydrocephalus.

In case of such symptomatic arachnoid cysts, surgical treatment is necessary. Endoscopic or microsurgical fenestration of the cyst will restore the normal CSF circulation.

 

Chiari malformation

Chiari malformation is a deformity of the posterior fossa which is too small. The Tentorium cerebelli stands steeply, and the cerebellar tonsils reach too deeply into the spinal canal (Chiari type I). A more complex form (Chiari type II) is encountered in association with a meningomyelocele.

Result of this malformation can be the so-called syringomyelia (an expansice cystic formation within the medulla, filled with cerebrospinal fluid) and also may result in neurological symptoms.

 

 

Dandy Walker malformation

The Dandy Walker malformation is a developmental disorder with hypoplasia of the cerebellar vermis and of the medial aspects of the cerebellar hemispheres. The fourth ventricle impresses here as a huge cyst. The Dandy Walker malformation often occurs together with hydrocephalus.

Encephalocele

[:de]

Arachnoid cyst

Arachnoid cysts are collections of cerebrospinal fluid between the soft meninges (fine surrounding layers of the brain), the so-called arachnoid leaves. This cyst may have an expansive effect and impose pressure on the neighbouhring brain and sometimes lead to an obstruction of the normal circulation of the cerebrospinal fluid. This causes symptoms such as epilepsy, headaches or even hydrocephalus.

In case of such symptomatic arachnoid cysts, surgical treatment is necessary. Endoscopic or microsurgical fenestration of the cyst will restore the normal CSF circulation.

 

Chiari malformation

Chiari malformation is a deformity of the posterior fossa which is too small. The Tentorium cerebelli stands steeply, and the cerebellar tonsils reach too deeply into the spinal canal (Chiari type I). A more complex form (Chiari type II) is encountered in association with a meningomyelocele.

Result of this malformation can be the so-called syringomyelia (an expansice cystic formation within the medulla, filled with cerebrospinal fluid) and also may result in neurological symptoms.

 

 

Dandy Walker malformation

The Dandy Walker malformation is a developmental disorder with hypoplasia of the cerebellar vermis and of the medial aspects of the cerebellar hemispheres. The fourth ventricle impresses here as a huge cyst. The Dandy Walker malformation often occurs together with hydrocephalus.

Encephalocele

[:]