Aangeboren afwijkingen van de hersenen en hersenvliezen

Arachnoidale cysten

Arachnoidale cysten zijn collecties van cerebrospinal vocht tussen de zachte hersenvliezen., het zogenaamde arachnoid. Deze cysten kunnen een expansief effect hebben en druk veroorzaken op het omliggende hersenweefsel. Dit kan soms leiden tot een obstructie van de normale circulatie van het cerebrospinaal vocht. Indien een arachnoidale cyste symptomatisch wordt kan deze epilepsie , hoofdpijn of eventueel tekens van hydrocefalie veroorzaken.

In geval van een symptomatische arachnoïdale cyste is een operatieve ingreep mogelijk. Endoscopische of microchirurgische fenestratie in de wand van de cyste zal dan de normale circulatie van cerbrospinaal vocht herstellen.

 

Chiari malformatie

Een Chiari malformatie is een misvorming van de achterste schedelgroeve waardoor deze te klein is. Hierdoor gaan de cerebellaire tonsillen te diep in het spinaal kanaal uitpuilen, hetgeen men een Chiari type 1 malformatie noemt. Bij een meer complexe vorm, namelijk Chiari type 2 malformatie, wordt bijkomend een meningomyelocoele aangetroffen.

Als gevolg van deze misvorming kan een zogenaamde syringomyelie optreden (vorming van een cyste in het ruggenmerg, gevuld met cerebrospinal vocht). Deze kan leiden tot neurologische symptomen.

Dandy Walker malformatie

De Dandy Walker misvorming is een ontwikkelingsstoornis van een deel van de kleine hersenen. Het vierde ventrikel komt vergroot voor. De Dandy Walker malformatie gaat vaak gepaard met hydrocefalie.