Hersentumoren

Hoewel kanker zeer zeldzaam is bij kinderen, zijn hersentumoren de meest voorkomende na leukemie. De pediatrische hersentumoren verschillen van die bij volwassenen door ligging en type. Ook de nabehandeling verschilt vanwege de nog ontwikkelende hersenen bij kinderen en de specifieke kenmerken van de tumoren. Een interdisciplinaire aanpak tussen neurochirurgen, kinderneurologen en neuro-oncologen in een gespecialiseerd ziekenhuis is noodzaklijk.

De symptomen van een hersentumor kunnen acuut optreden onder vorm van een epileptische aanval, of met een neurologisch deficiet. Soms kunnen hierdoor de kinderen scheel zien of hebben ze een scheefstand van het hoofd. Vaak veroorzaakt een tumor langzamer optredende symptomen zoals hoofdpijn, braken, toegenomen vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden of gedragsveranderingen. Een verlies van het gezichtsvermogen kan geleidelijk plaatsvinden zonder opgemerkt te worden door het kind. Bij kinderen jonger dan 2 jaar, zal een meestal sprake zijn van een algemene achteruitgang. Een MRI is het eerstelijnsonderzoek om de diagnose te bevestigen en is de basis voor de verdere planning van de behandeling.
In veel gevallen wordt eerst een medische behandeling met corticoiden gestart om de zwelling van de hersenen te verminderen en wordt vervolgens een operatie voorzien om de tumor te verwijderen of tenminste een biopsie te bekomen voor de diagnose. Afhankelijk van de definitieve diagnose en de leeftijd van het kind, moet soms een secundaire behandeling met radiotherapie en chemotherapie gestart worden.
De meest voorkomende tumoren bij jonge kinderen zijn het pilocytair astrocytoom en het medulloblastoom van het cerebellum, het glioom (van de optische zenuw, de hersenen, hersenstam en het ruggenmerg), het ependymoom zowel in de hersenen als in het ruggenmerg, kiemceltumoren en craniofaryngioom.

De diagnose van een hersentumor veroorzaakt een enorme psychische belasting voor de hele familie.  De angst van het kind, alsook van de ouders, broers en zussen moet worden opgevangen binnen een psycho-sociale context. De ziekenhuisopname, de operatie, chemotherapie en radiotherapie veroorzaken niet alleen een breuk in de dagelijkse routine, maar betekenen ook een permanente mentale belasting. De psychologische en sociale zorgdienst van ons kinderziekenhuis voldoet aan de individuele behoeften van de families.