[:nl]

Prof Dr Johnny Duerinck

Bio

Prof Dr Johnny Duerinck studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft zijn opleiding aan het UZ Brussel vervolgd. Hij  is sinds 2013 werkzaam als neurochirurg in onze dienst.

Zijn opleiding neurochirurgie maakte hij af in het Universitair Ziekenhuis Brussel, waar hij zich sinds het begin van de opleiding concentreerde op de (zowel heelkundige als niet-heelkundige) behandeling van hersentumoren. Hij spendeerde ook verschillende malen tijd in buitenlandse centra te Montpellier en Milaan om technieken aan te leren die gebruikt worden bij het opereren van hersenletsels die dichtbij functioneel belangrijke hersenzones gelegen zijn. Verder heeft hij interesse in de complexe spinale neurochirurgie waarbij zowel minimaal invasieve als open technieken worden aangewend.

Prof Dr Duerinck doet onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden voor hersentumoren. Zie ook https://uz-brussel.prezly.com/uz-brussel-dient-voor-het-eerst-wereldwijd-immuuntherapie-lokaal-toe-in-de-hersenen-voor-de-behandeling-van-glioblastoom Hij is eveneens actief in onderzoek naar nieuwe technologische evoluties in de neurochirurgie, met nadruk op implementatie van Augmented Reality. Zie ook https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/zullen-chirurgen-straks-opereren-met-de-hulp-van–augmented-real/

Curriculum vitae

Medical Education

2000-2007 Medical doctor (VUB)

2007-2013 Neurosurgical training (Uz Brussel)

2009-2013 EANS European Training Course in Neurosurgery

2017 PhD in Medical Sciences

multiple international training courses in cranial and spinal neurosurgery

Clinical Specialities

General Neurosurgery

Oncological Neurosurgery – functional mapping

Spine Neurosurgery

Memberships

BANO (Belgian Association of Neuro-Oncology)

SNO (Society for Neuro-Oncology)

EANS (European Association of Neurosurgical Societies) – Neuro-oncology division

EORTC Brain Tumor Group

Publications

See PubMed

Consultaties

Dokter Duerinck heeft raadpleging op dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag (algemene neurochirurgie) en woensdagvoormiddag (neuro-oncologie). Voor een afspraak kan U bellen op 024776012 (algemene neurochirurgie) of 024776040 (oncologie)

[:fr]

Prof Dr Johnny Duerinck

Bio

Prof Dr Johnny Duerinck a étudié la médecine à la Vrije Universiteit Brussel et a poursuivi sa formation à l’UZ Brussel. Il travaille comme neurochirurgien dans notre département depuis 2013.

Il a complété sa formation en neurochirurgie à l’UZ Brussel, où il s’est concentré sur le traitement (chirurgical et non chirurgical) des tumeurs cérébrales depuis le début de sa formation. Il a également passé plusieurs fois dans des centres étrangers à Montpellier et à Milan pour apprendre des techniques qui sont utilisées pour opérer des lésions cérébrales situées à proximité de zones cérébrales fonctionnellement importantes. Il s’intéresse également à la neurochirurgie complexe du rachis  en utilisant à la fois des techniques minimal invasives et ouvertes.

Le Prof Dr Duerinck mène des recherches sur de nouvelles méthodes de traitement des tumeurs cérébrales et sur de nouvelles évolutions technologiques en neurochirurgie, en mettant l’accent sur la mise en œuvre de la Réalité Augmentée. Cfr aussi https://uz-brussel.prezly.com/luz-brussel-administre-pour-la-premiere-fois-au-monde-de-limmunotherapie-localement-dans-le-cerveau-pour-traiter-un-glioblastome et https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/zullen-chirurgen-straks-opereren-met-de-hulp-van–augmented-real/

Curriculum vitae

Medical Education

2000-2007 Medical doctor (VUB)

2007-2013 Neurosurgical training (Uz Brussel)

2009-2013 EANS European Training Course in Neurosurgery

2017 PhD in Medical Sciences

multiple international training courses in cranial and spinal neurosurgery

Clinical Specialities

General Neurosurgery

Oncological Neurosurgery – functional mapping

Spine Neurosurgery

Memberships

BANO (Belgian Association of Neuro-Oncology)

SNO (Society for Neuro-Oncology)

EANS (European Association of Neurosurgical Societies) – Neuro-oncology division

EORTC Brain Tumor Group

Publications

See PubMed

Consultation

Docteur Duerinck fait consultation le mardi après-midi et jeudi matin (neurochirurgie générale) et mercredi matin (neuro-oncologie). Pour obtenir un rendez-vous téléphonez 024776012 (neurochirurgie générale) ou 024776040 (oncologie)

[:en]

Prof Dr Johnny Duerinck

Bio

Dr Johnny Duerinck studied medicine at the Vrije Universiteit Brussel and continued his education at the UZ Brussel. He has been working as a neurosurgeon in our department since 2013.

He completed his training in neurosurgery at the University Hospital Brussels, where he has concentrated on (both surgical and non-surgical) treatment of brain tumors since the beginning of his training. He also spent several time periods in foreign centers in Montpellier and Milan to learn techniques that are used to operate brain injuries that are located near functionally important brain zones. He is also interested in complex spinal neurosurgery using both minimally invasive and open techniques.

Prof Dr Duerinck conducts research into new treatment methods for brain tumors (cfr https://uz-brussel.prezly.com/uz-brussel-dient-voor-het-eerst-wereldwijd-immuuntherapie-lokaal-toe-in-de-hersenen-voor-de-behandeling-van-glioblastoom) and also into new technological evolutions in neurosurgery, with an emphasis on implementation of Augmented Reality into neurosurgery. See also https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/zullen-chirurgen-straks-opereren-met-de-hulp-van–augmented-real/

Curriculum vitae

Medical Education

2000-2007 Medical doctor (VUB)

2007-2013 Neurosurgical training (Uz Brussel)

2009-2013 EANS European Training Course in Neurosurgery

2017 PhD in Medical Sciences

multiple international training courses in cranial and spinal neurosurgery

Clinical Specialities

General Neurosurgery

Oncological Neurosurgery – functional mapping

Spine Neurosurgery

Memberships

BANO (Belgian Association of Neuro-Oncology)

SNO (Society for Neuro-Oncology)

EANS (European Association of Neurosurgical Societies) – Neuro-oncology division

EORTC Brain Tumor Group

Publications

See PubMed

Consultations

Dokter Duerinck has a consultation on Tuesday afternoon and Thursday morning (general neurosurgery) and Wednesday morning (neuro-oncology). For an appointment call 024776012 (general neurosurgery) or 024776040 (oncology)

[:de]

Prof Dr Johnny Duerinck

Bio

Prof. Dr. Johnny Duerinck studierte Medizin an der Vrije Universiteit Brussel und setzte seine Ausbildung an der UZ Brussel fort. Er arbeitet seit 2013 als Neurochirurg in unserer Abteilung.

Er absolvierte seine Ausbildung in Neurochirurgie am Universitätsklinikum Brüssel, wo er sich seit Beginn des Trainings auf die (sowohl operative als auch nicht operative) Behandlung von Hirntumoren konzentrierte. Er verbrachte auch mehrere Male in ausländischen Zentren in Montpellier und Mailand, um Techniken zu erlernen, mit denen Gehirnverletzungen in der Nähe von funktionell wichtigen Hirnzonen operiert werden. Er interessiert sich auch für komplexe spinale Neurochirurgie mit minimalinvasiven und offenen Techniken.

Prof Dr. Duerinck erforscht neue Behandlungsmethoden für Hirntumoren und neue technologische Entwicklungen in der Neurochirurgie mit dem Schwerpunkt auf der Implementierung von Augmented Reality. Siehe auch https://uz-brussel.prezly.com/uz-brussel-dient-voor-het-eerst-wereldwijd-immuuntherapie-lokaal-toe-in-de-hersenen-voor-de-behandeling-van-glioblastoom und https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/zullen-chirurgen-straks-opereren-met-de-hulp-van–augmented-real/


Curriculum vitae

Medical Education

2000-2007 Medical doctor (VUB)

2007-2013 Neurosurgical training (Uz Brussel)

2009-2013 EANS European Training Course in Neurosurgery

2017 PhD in Medical Sciences

multiple international training courses in cranial and spinal neurosurgery

Clinical Specialities

General Neurosurgery

Oncological Neurosurgery – functional mapping

Spine Neurosurgery

Memberships

BANO (Belgian Association of Neuro-Oncology)

SNO (Society for Neuro-Oncology)

EANS (European Association of Neurosurgical Societies) – Neuro-oncology division

EORTC Brain Tumor Group

Publications

See PubMed

Consultaties

Dr Duerinck hat am Monntag, Donnerstag (Allgemeine Neurochirurgie) und Mittwochmorgen (Neuroonkologie) Konsultationen. Für einen Termin können Sie unter 024776012 (Allgemeine Neurochirurgie) oder 024776040 (Onkologie) anrufen.

[:]