[:nl]

Raadpleging

De neurochirurgie is een breed specialisme dat raakvlakken kent met vele andere specialiteiten (oncologie, endocrinologie, pediatrie, …). Voor verschillende deelspecialismen binnen de neurochirurgie wordt er dan ook een multidisciplinaire raadpleging ingericht waar niet enkel een neurochirurg maar tevens een of meerdere andere specialisten aanwezig zijn om de patiënt optimaal te behandelen.

Naast de multidisciplinaire raadpleging is er ook een raadpleging algemene neurochirurgie waar alle eerste opvang in ieder geval kan plaatsvinden. Voor een afspraak kan U steeds bellen op 02 4776012.

 1. Algemene neurochirurgie

  De algemene raadpleging van de dienst neurochirurgie bevindt zich in zone C/gele zone (niveau 0).

  U kan telefonisch een afspraak maken op de dienst neurochirurgie op het nummer 02 4776012. Indien u informatie wenst over uw afspraak, kan u terecht op volgend e-mailadres: afspraak_neurochirurgie@uzbrussel.be.

  map Uz Brussel
 2. Neuro-Oncologie

  De neuro-oncologie omvat de behandeling van hersentumoren. Gezien verschillende therapeutische mogelijkheden bestaan worden alle gevallen besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) waarbij alle betrokken specialisten (oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut, neuroloog, patholoog,…) aanwezig zijn. Dit laat toe om een individueel aangepaste therapie te bieden aan de patiënt die in lijn is met de meest recente ontwikkelingen in het gebied.

  De raadpleging zelf gebeurt dan door de oncoloog en de neurochirurg en vindt plaats in het vernieuwd oncologisch centrum dat zich bevindt in gebouw C  (route 755). Een afspraak hiervoor kan U vastleggen op 02 4776040.

  map Uz Brussel
 3. Kinderneurochirurgie

  De raadpleging pediatrische neurochirurgie (kinderneurochirurgie) vindt plaats in het kinderziekenhuis (zone F). Voor een afspraak kan U bellen op 02 477 60 61

 4. Hypofyse

  De aandoeningen van de hypofyse vergen een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel de neurochirurg als de endocrinoloog betrokken zijn.

  Deze raadpleging gaat tweewekelijks door op de dienst endocrinologie, deze bevindt zich in zone C/gele zone (niveau -1). Een afspraak kan gemaakt worden op 02 4776001

 5. Radiochirurgie

  Verschillende letsels van en rond de hersenen kunnen behandeld worden met een zeer precies gerichte eenmalige bestraling: radiochirurgie. De indicatie voor welke letsels in aanmerking komen hiervoor wordt steeds genomen in gezamelijk overleg tussen de radiotherapeut en de neurochirurg. Beide zijn dan ook aanwezig op de raadpleging radiochirurgie.

  Deze vindt steeds plaats op donderdagvoormiddag. Een afspraak kan gemaakt worden via 024776012.

 6. Pijnkliniek

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons minstens 1 dag op voorhand te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op de raadpleging of voor een onderzoek. U kan dit doen op het nummer 02 4776090. U kan daarvoor ook mailen naar annulatie@uzbrussel.be.
Bij niet-respecteren van gemaakte afspraken kan een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

[:fr]

Consultations

La neurochirurgie est une large spécialisation qui entre en contact avec de nombreuses autres spécialisations (oncologie, endocrinologie, pédiatrie,…). Des consultations multidisciplinaires ont donc été mises en place pour plusieurs sous-spécialités de neurochirurgie où non seulement le neurochirurgien est présent mais également un ou plusieurs autres spécialistes afin d’offrir un traitement optimal.
A côté de ces consultations multidisciplinaires, il y a également des consultations de neurochirurgie général où tout premier contact peut avoir lieu pour tous les patients. Pour programmer un rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 02 4776012.

 1. Algemene neurochirurgie

  De algemene raadpleging van de dienst neurochirurgie bevindt zich in zone C/gele zone (niveau 0).

  U kan telefonisch een afspraak maken op de dienst neurochirurgie op het nummer 02 4776012. Indien u informatie wenst over uw afspraak, kan u terecht op volgend e-mailadres: afspraak_neurochirurgie@uzbrussel.be.

  map Uz Brussel
 2. Neuro-Oncologie

  De neuro-oncologie omvat de behandeling van hersentumoren. Gezien verschillende therapeutische mogelijkheden bestaan worden alle gevallen besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) waarbij alle betrokken specialisten (oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut, neuroloog, patholoog,…) aanwezig zijn. Dit laat toe om een individueel aangepaste therapie te bieden aan de patiënt die in lijn is met de meest recente ontwikkelingen in het gebied.

  De raadpleging zelf gebeurt dan door de oncoloog en de neurochirurg en vindt plaats in het vernieuwd oncologisch centrum dat zich bevindt in gebouw C  (route 755). Een afspraak hiervoor kan U vastleggen op 02 4776040.

  map Uz Brussel
 3. Kinderneurochirurgie

  De raadpleging pediatrische neurochirurgie (kinderneurochirurgie) vindt plaats in het kinderziekenhuis (zone F). Voor een afspraak kan U bellen op 02 477 60 61

 4. Hypofyse

  De aandoeningen van de hypofyse vergen een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel de neurochirurg als de endocrinoloog betrokken zijn.

  Deze raadpleging gaat tweewekelijks door op de dienst endocrinologie, deze bevindt zich in zone C/gele zone (niveau -1). Een afspraak kan gemaakt worden op 02 4776001

 5. Radiochirurgie

  Verschillende letsels van en rond de hersenen kunnen behandeld worden met een zeer precies gerichte eenmalige bestraling: radiochirurgie. De indicatie voor welke letsels in aanmerking komen hiervoor wordt steeds genomen in gezamelijk overleg tussen de radiotherapeut en de neurochirurg. Beide zijn dan ook aanwezig op de raadpleging radiochirurgie.

  Deze vindt steeds plaats op donderdagvoormiddag. Een afspraak kan gemaakt worden via 024776012.

 6. Pijnkliniek

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons minstens 1 dag op voorhand te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op de raadpleging of voor een onderzoek. U kan dit doen op het nummer 02 4776090. U kan daarvoor ook mailen naar annulatie@uzbrussel.be.
Bij niet-respecteren van gemaakte afspraken kan een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

[:en]

Consultations

Neurosurgery is a broad specialty that has links with many other specialties (oncology, endocrinology, pediatrics, …). For several of these sub-specialties in neurosurgery we have a multidisciplinary consultation where not only a neurosurgeon, but also one or more other specialists are present in order to provide the optimal diagnosis and treatment. In addition to the multidisciplinary consultation, there is a general neurosurgery consultation. For an appointment call 02 4776012.

 1. Algemene neurochirurgie

  De algemene raadpleging van de dienst neurochirurgie bevindt zich in zone C/gele zone (niveau 0).

  U kan telefonisch een afspraak maken op de dienst neurochirurgie op het nummer 02 4776012. Indien u informatie wenst over uw afspraak, kan u terecht op volgend e-mailadres: afspraak_neurochirurgie@uzbrussel.be.

  map Uz Brussel
 2. Neuro-Oncologie

  De neuro-oncologie omvat de behandeling van hersentumoren. Gezien verschillende therapeutische mogelijkheden bestaan worden alle gevallen besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) waarbij alle betrokken specialisten (oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut, neuroloog, patholoog,…) aanwezig zijn. Dit laat toe om een individueel aangepaste therapie te bieden aan de patiënt die in lijn is met de meest recente ontwikkelingen in het gebied.

  De raadpleging zelf gebeurt dan door de oncoloog en de neurochirurg en vindt plaats in het vernieuwd oncologisch centrum dat zich bevindt in gebouw C  (route 755). Een afspraak hiervoor kan U vastleggen op 02 4776040.

  map Uz Brussel
 3. Kinderneurochirurgie

  De raadpleging pediatrische neurochirurgie (kinderneurochirurgie) vindt plaats in het kinderziekenhuis (zone F). Voor een afspraak kan U bellen op 02 477 60 61

 4. Hypofyse

  De aandoeningen van de hypofyse vergen een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel de neurochirurg als de endocrinoloog betrokken zijn.

  Deze raadpleging gaat tweewekelijks door op de dienst endocrinologie, deze bevindt zich in zone C/gele zone (niveau -1). Een afspraak kan gemaakt worden op 02 4776001

 5. Radiochirurgie

  Verschillende letsels van en rond de hersenen kunnen behandeld worden met een zeer precies gerichte eenmalige bestraling: radiochirurgie. De indicatie voor welke letsels in aanmerking komen hiervoor wordt steeds genomen in gezamelijk overleg tussen de radiotherapeut en de neurochirurg. Beide zijn dan ook aanwezig op de raadpleging radiochirurgie.

  Deze vindt steeds plaats op donderdagvoormiddag. Een afspraak kan gemaakt worden via 024776012.

 6. Pijnkliniek

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons minstens 1 dag op voorhand te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op de raadpleging of voor een onderzoek. U kan dit doen op het nummer 02 4776090. U kan daarvoor ook mailen naar annulatie@uzbrussel.be.
Bij niet-respecteren van gemaakte afspraken kan een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

[:de]

Sprechstunden

Die Neurochirurgie ist eine breite Fachrichtung, die Überlappungen mit vielen anderen Fachrichtungen hat (Onkologie, Endokrinologie, Pädiatrie, …). Für mehrere Sub-Spezialitäten in der Neurochirurgie haben wir daher eine multidisziplinäre Sprechstunde eingerichtet, in der nicht nur ein Neurochirurg, sondern auch andere Fachärzte den Patienten behandeln.
Neben der multidisziplinäre Beratung gibt es eine allgemeine Neurochirurgische Sprechstunde, in der in allen Fällen der erste Kontakt erfolgen kann. Für eine Terminvereinbarung können Sie uns jederzeit unter der Telefonnummer 02 4776012 erreichen.

 1. Algemene neurochirurgie

  De algemene raadpleging van de dienst neurochirurgie bevindt zich in zone C/gele zone (niveau 0).

  U kan telefonisch een afspraak maken op de dienst neurochirurgie op het nummer 02 4776012. Indien u informatie wenst over uw afspraak, kan u terecht op volgend e-mailadres: afspraak_neurochirurgie@uzbrussel.be.

  map Uz Brussel
 2. Neuro-Oncologie

  De neuro-oncologie omvat de behandeling van hersentumoren. Gezien verschillende therapeutische mogelijkheden bestaan worden alle gevallen besproken op een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) waarbij alle betrokken specialisten (oncoloog, neurochirurg, radiotherapeut, neuroloog, patholoog,…) aanwezig zijn. Dit laat toe om een individueel aangepaste therapie te bieden aan de patiënt die in lijn is met de meest recente ontwikkelingen in het gebied.

  De raadpleging zelf gebeurt dan door de oncoloog en de neurochirurg en vindt plaats in het vernieuwd oncologisch centrum dat zich bevindt in gebouw C  (route 755). Een afspraak hiervoor kan U vastleggen op 02 4776040.

  map Uz Brussel
 3. Kinderneurochirurgie

  De raadpleging pediatrische neurochirurgie (kinderneurochirurgie) vindt plaats in het kinderziekenhuis (zone F). Voor een afspraak kan U bellen op 02 477 60 61

 4. Hypofyse

  De aandoeningen van de hypofyse vergen een multidisciplinaire aanpak waarbij zowel de neurochirurg als de endocrinoloog betrokken zijn.

  Deze raadpleging gaat tweewekelijks door op de dienst endocrinologie, deze bevindt zich in zone C/gele zone (niveau -1). Een afspraak kan gemaakt worden op 02 4776001

 5. Radiochirurgie

  Verschillende letsels van en rond de hersenen kunnen behandeld worden met een zeer precies gerichte eenmalige bestraling: radiochirurgie. De indicatie voor welke letsels in aanmerking komen hiervoor wordt steeds genomen in gezamelijk overleg tussen de radiotherapeut en de neurochirurg. Beide zijn dan ook aanwezig op de raadpleging radiochirurgie.

  Deze vindt steeds plaats op donderdagvoormiddag. Een afspraak kan gemaakt worden via 024776012.

 6. Pijnkliniek

Verwittig indien u verhinderd bent

Gelieve ons minstens 1 dag op voorhand te verwittigen als u niet aanwezig kan zijn op de raadpleging of voor een onderzoek. U kan dit doen op het nummer 02 4776090. U kan daarvoor ook mailen naar annulatie@uzbrussel.be.
Bij niet-respecteren van gemaakte afspraken kan een administratieve kost van 15 euro aangerekend worden.

[:]